Monday, August 13, 2007

Desire

Beyond the career success and desire to be wealthy, there lay another wanting, a greater desire in one's heart that hushes the screams of other desires. And that is, to be loved.

Friday, August 10, 2007

Gamugamu

Ang gamu-gamu naakit sa ilaw. Walang kadala-dala ang mga langgam na may pakpak kahit na kitang-kita naman ang sinapi ng mga naunang nabitag sa balde ng tubig na may repleksyon ng mismong bumbilya sa kisame. Naawa ako sa unang gamu-gamung dumapo sa huwad na liwanag sa papag. Walang kaalam-alam na ang sumasayaw na kinang ay dagat pla ng huwad na pangarap. Naloko. Nampaloko.

Madami na sila. Nagmistulang resort ng gamu-gamu ang baldeng panlaba ni Nanay. Walang kadala-dala.

Gamu-gamu din ako. Naakit sa ilaw. May mga pagkakataong nalilito kung saan ba mas gusto ko, sa bumbilya o sa dagat ng balde. Kung tutuusin, hindi rin tamang sayawan ang bumbilya pero mas kaaya-aya ito keza sa malunod sa huwad na liwanag.

Ayokong maakit sa dagat ng huwad na pag-ibig.